Haidi

8 tekstów – auto­rem jest Haidi.

... i znów, czując na so­bie za­pach Twoich per­fum uśmie­cham się do siebie wspo­minając wczo­raj­szą noc. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 12 września 2010, 13:43

Gdy nie mogę zasnąć pop­ra­wianie po­duszki,
czy przekręca­nie się z bo­ku na bok nie po­może...

Tu­taj pot­rzeb­ne jest Two­je "dobranoc". 

myśl
zebrała 112 fiszek • 27 czerwca 2010, 20:24

Chy­ba mam na Ciebie ja­kieś uczulenie.
Zaw­sze gdy Cię spot­kam, mam łzy w oczach... 

myśl
zebrała 109 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:20

I znów miałam ten piękny sen, w którym Ty kochasz mnie... 

myśl
zebrała 89 fiszek • 17 czerwca 2010, 11:36

Chłop­cy kochają blon­dynki, mężczyźni kochają brunetki!


:) 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 maja 2010, 18:44

Py­tasz mnie czym jest miłość.

A więc kocha­nie, miłość jest to:
to coś co czuję do Ciebie,
i to cze­go Ty nie czu­jesz do mnie... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:25

Je­dyny głos, który się liczy, to ten w twoim wnętrzu.
To jest łat­wiej­sze niż myślisz.
Jak będziesz słuchać swe­go ser­ca to zaw­sze usłyszysz odpowiedź... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 kwietnia 2010, 13:09

Całe piękno te­go świata nic nie znaczy,
jeśli nie masz go z kim podziwiać... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 września 2009, 11:33
Haidi

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Haidi

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność